Blog

  • Prev
  • 1
  • Next

När dina inre drömmar får komma ut

Main Image
Monday June 5, 2017

Uteplatsen smälter samman med ditt hus och din inredningsstil med hjälp av de färger, växter och material som du har inomhus. Låt dina inre drömmar komma utomhus.

”Ett hus utan eld är en kropp utan själ”

Main Image
Tuesday March 7, 2017

Eld är en gåva. Den ger oss naturlig belysning året runt. Inför våren och sommaren leker vi med elden i ritualer som ger oss mod och hopp om ljusare tider.