Henrik Sedell

profilePicture

Vad är din roll på företaget?

Som webbansvarig på Happynest så är jag delaktig i att förverkliga och utveckla företagets strategi online. Jag kan besvara frågorna kring vad, varför och hur vi ska kommunicera med våra befintliga och blivande kunder. Jag är kontaktperson i webbshopsfrågor och sköter den grafiska avdelningen på företaget.

Vad är det viktigaste i ditt arbete?

Att våga tänka utanför boxen. Problem är till för att lösas, lugnt och metodiskt.

Vad kan du hjälpa Happynest kunder med?

Att med hjälp av dagens teknologi underlätta arbetet för alla inblandade i Happynest verksamhet.

Kontakt