Mattias Jonsson

profilePicture

- Vad är din roll på företaget?


Lageransvarig.


- Vad är det viktigaste i ditt arbete?


Att vi tillsammans, både på kontoret samt övrig personal på lagret, får fram kundens produkter på ett snabbt, effektivt och miljömässigt bra sätt utan skador.


- Vad kan du hjälpa Happynest kunder med?


Jag är länken från att produkten kommer till vårt lager till att den anländer hos kunden.

Kontakt