Mattias Jonsson

profilePicture

Vilken är din roll på Happynest?


Jag är lageransvarig.


Vad är det viktigaste i ditt arbete?


Att vi tillsammans, både på kontoret samt övrig personal på lagret, får fram kundens produkter på ett snabbt, effektivt och miljömässigt bra sätt utan skador.

 

Hur kan du hjälpa Happynest kunder?


Jag är länken från att produkten kommer till vårt lager till att den anländer hos kunden.

Kontakt